Onze Diensten


Eye Media Television is een audiovisueel producent voor onder andere televisie-items en bedrijfsfilms. Bij de uitwerking van uw of ons idee verzorgt EMTV het volledige traject van het multimediaproject. Audiovisuele producten zoals een promotiefilm vormen de nieuwe trend van marketing!

Klik op een specifieke dienst voor nadere informatie!

Beelden zeggen meer dan woorden. Door het maken van een bedrijfspresentatie, commercial, narrowcasting, documentaire, instructiefilm, klantreferentiefilm, promotiefilm of websitefilm, maakt u indruk op potentiële klanten en zet u mensen aan tot actie. Door te kiezen voor een nieuwe manier van communiceren onderscheidt u zich van de concurrent. Door het gebruiken van beeld, zorg je ervoor dat de doelgroep uw boodschap sneller en beter onthoudt en meer beleving krijgt bij uw werkwijze en USP (Unique Selling Points). Het maken van een dergelijk audiovisueel product is een intensief proces. Het is dan ook belangrijk om een creatieve partij te zoeken die met u meedenkt en aanvoelt wat u wilt en dit uiteraard ook nog perfect weet toe te passen in het eindproduct.

Hoe gaan wij te werk?

Bij het produceren van een goed product zoals een reclame of televisie-item, komt veel kijken. Uiteraard bent u degene die het kwaliteitsoordeel afgeeft aan de film, en werken wij alleen met uw goedkeuring. Om een zo kwalitatief mogelijk eindresultaat te bereiken moeten wij enkele fasen doorlopen.

Omdat beelden meer indruk geven dan woorden, is het van groot belang om duidelijk te hebben wat u wilt bereiken met deze film, en wat de hoofddoelen zijn die de kijker moet onthouden. Een korte en heldere boodschap wordt het best onthouden met een zo kort mogelijke boodschap.

Nadat u interesse heeft getoond in het maken van een mediaproduct zullen wij een afspraak met u maken waarin wij uw doelstellingen en verwachtingen duidelijk in kaart brengen. Hier zullen wij ook duidelijk maken wat de mogelijkheden van het programma zijn. Indien u met deze ideeën akkoord gaat, zullen wij een script schrijven. Tevens worden gepaste locaties bezocht, eventuele acteurs geregeld en een opnameplanning, draaiboek en shotlist gemaakt. Dit bij elkaar wordt ook wel de preproductiefase genoemd.

Vervolgens worden in de productiefase de daadwerkelijke opnames gemaakt.

Deze zullen genomen worden op de aangegeven locaties met de aangegeven mensen. Volgens het hierboven vermelde script en draaiboek.

Als de opnames afgelopen zijn breekt de postproductiefase aan. In deze fase worden alle beelden aan elkaar gemonteerd en de muziek wordt toegevoegd. Vervolgens wordt deze als geheel aan u gepresenteerd ter correctie, aanpassing en officiële goedkeuring.

Wanneer het product (filmpje/item) goedgekeurd is door u, wordt die op Master DVD gezet. Zo kunt u de film gebruiken bij beurzen, bedrijfspresentaties of integreer deze in de brochure. Daarnaast kunt u een verkorte versie op de website plaatsen en hem gebruiken als streaming in een banner!

Het maken van een film kan in enkele weken gedaan worden, van het eerste gesprek tot het door u perfect bevonden eindproduct.

De kosten zijn geheel afhankelijk van uw wensen. Alles is mogelijk!

Om voor u onze werkwijze overzichtelijk te maken geven wij hieronder onze fases van een productie in 9 stappen weer:

  1. Briefing (vrijblijvend)
  2. Offerte ( vrijblijvend)
  3. Inventarisatie wensen, ontwikkelen concept, opstellen script/draaiboek
  4. Correctie, aanpassing, goedkeuring bedrijfspresentatie
  5. Opname op locatie
  6. Aflevering gemonteerde bedrijfspresentatie
  7. Mogelijkheid tot aanpassen van de montage
  8. Correctie, aanpassing en goedkeuring bedrijfspresentatie
  9. Aflevering video op DVD en digitaal bestand voor op de website.